Business Leguano start start PRO-X WALKER PRO-X WALKER WALKING WALKING ODZIEŻ ODZIEŻ ZIMA ZIMA UZIEMIENIE UZIEMIENIE info info SKLEP SKLEP
uziemienie
TESTER UZIEMIENIA
Wtyczkowy tester uziemienia pozwala sprawdzić czy masz prawidłowo podłączone uziemienie. Wystarczy włożyć go do gniazdka. Wynik testu jest sygnalizowany przez zapalenie się lampki wg załączonej instrukcji.